Welkom

… op mijn website.

Haacht

Op lokaal vlak bekleedt Ann Somers voor de tweede keer een schepenambt in haar woonplaats Haacht. Van 2000 tot 2006 beheerde ze als schepen de domeinen Verkeer en Openbare Werken.

Sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd ze eerst verantwoordelijk voor Sport, Jeugd en Cultuur en nadien voor Toerisme. Zo werkt ze als schepen van toerisme aan de uitbouw van Haacht als wandel-en fietsgemeente.

Als allereerste senator in de geschiedenis van Haacht wil Ann Somers zich uitdrukkelijk inzetten om de belangen van haar regio in Brussel te verdedigen, zoals onder meer op het vlak van mobiliteit. Een goede ontsluiting van en naar Brussel is daarbij één van haar bijzondere aandachtspunten. Daarnaast wordt haar interesse gewekt voor al wat met het verenigingsleven te maken heeft, zoals vrijwilligerswerk.

Ann staat steeds paraat om goede ideeën van de burger voor Haacht en de regio naar Brussel mee te nemen om voor te leggen aan de desbetreffende minister(s).

Contactgegevens schepen Ann Somers