Welkom

… op mijn website.

Wetgevend werk van Ann

Manager van uw eigen loopbaan worden: de toekomst 18 februari 2010

De uitdaging op het gebied van werk betstaat erin om op uw eigen ritme een perfecte combinatie werk en gezin mogelijk te maken. Daarom zijn een aantal ingrijpende maatregelen nodig die getuigen van een duurzame lange termijnvisie op de arbeidsregulering. Senator Ann Somers zetelt in de Senaatscommissie Gelijke Kansen en is bewust dat vrouwen hierbij vaak een andere loopbaan kennen dan mannen: een nieuwe visie op het loopbaanbeleid is dringend nodig.  Ze vraagt in een resolutie aan de regering snel een loopbaanrekening te ontwikkelen waarbij themaverloven geslachtsneutraal, flexibeler en toegankelijker worden door ze te baseren op uren i.p.v. dagen, geldend niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en vrije beroepen waarvoor een specifieke regeling kan worden uitgewerkt. Werknemers moeten hierbij de mogelijkheid krijgen om uit eigen vrije keuze soms wat minder te werken, maar ook, indien ze dit willen, meer te kunnen werken. Dit zorgt ervoor dat iedere werkende Belg individueel en op een eigen manier meer zijn loopbaan kan controleren. Tenslotte is er ook nood om bij het uitstippelen van uw eigen loopbaan op elk moment op de hoogte te kunnen welke gevolgen uw professionele keuzes hebben op uw pensioenvorming.

Meemoederschap moet mogelijk worden  bij lesbische koppels met kinderen 17 december 2009

Lesbische koppels met een standvastige relatie hebben vaak een sterke kinderwens: na veel onderling overleg kiest 1 van beiden dan voor kustmatige inseminatie (KID). Bijgevolg wordt deze vrouw automatisch moeder, maar haar lesbische partner kan voorlopig enkel via de adoptieregeling met zwaar gepaard gaande administratieve rompslomp een soort stiefouder worden. Ann Somers en haar collega’s Jean-Jacques De Gucht en Nele Lijnen legden samen een wetsvoorstel neer om het begrip “meemmoederschap” te introduceren in het Burgerlijk Wetboek voor homoseksuele vrouwen. Hierdoor wordt “meemoederschap” een recht en gelijkgesteld aan volwaardig ouderschap, met bijhorende familiaal rechtelijke en erfrechtelijke rechten en plichten.

“Naar een samenhangend en geïntegreerd beleid voor patiënten die lijden aan een ernstige huidziekte” - 30 november 2009

Psoriasis is een van de meest voorkomende chronische huidziekten. Op de Wereld Psoriasis dag van 28 oktober 2009 bleek dat ongeveer 3% van de wereldbevolking hieraan lijdt. De oorzaken zijn op de dag van vandaag nog altijd niet duidelijk, maar wel moeten mensen met een ernstige aandoening van psoriasis dagelijks leven met pijn, jeuk en bloedingen. Naast lichamelijke klachten moet niet onderschat worden hoe groot de psychische belasting is in al zijn vormen. Senator Ann Somers vraagt samen met haar collega’s van de meerderheid aan de regering voor bewustmakingscampagne en een beleid uit te stippelen zodat patiënten met deze zichtbare huidziekte zich niet meer geïsoleerd voelen en bij hun dermatologische verzorging ondersteund worden.

“Meer vrouwen op Europese topfuncties” – 12 november 2009

Samen met andere senatoren stelt Ann voor om minstens 1 van de 4 Europese topfuncties te laten invullen door een vrouw (i.e. President van de EU, Commissievoorzitter, Hoge Vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken of de voorzitter van het Europees Parlement). Secundo, pleit Ann ervoor dat de lidstaten in de toekomst bij het voordragen van hun kandidaat-commissaris naast een man ook best een vrouw wordt voorgedragen.

“Bij 3e weigering van aanvraag kan asielzoeker recht op gratis opvang verliezen” - 16 november 2009

Momenteel stellen de asielautoriteiten van ons land vast dat de asielprocedure door meer en meer asielzoekers wordt misbruikt: als een asielaanvraag wordt ingediend hebben asielzoekers recht op gratis opvang die de staat (dus ook de burger) hen geeft. Soms dienen asielzoekers een 4e (zelfs 10e!) asielaanvraag enkel en alleen om gratis opvang te krijgen. Door dit wetsvoorstel dat Ann samen met collega Nele Lijnen (Open Vld) indient kan het recht op opvang voor een asielzoeker geweigerd worden wanneer de asielaanvraag door de autoriteiten voor een derde keer negatief wordt beoordeeld.