Welkom

… op mijn website.

Senaat

In de Senaat zetelt Ann Somers als effectief lid in de Commissie Binnenlandse Zaken en het Adviescomité Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen. Als vrouw heeft ze uiteraard aandacht voor de gelijke kansenproblematiek. Ook de situatie van alleenstaanden wekt in dat verband haar bijzondere interesse. Bovendien werd Ann Somers aangeduid als holebimeter voor Open Vld in de Senaat. In het adviescomité Gelijke Kansen kan ze bijgevolg ook de maatschappelijke gelijkheid en emancipatie van de holebi’s bepleiten.Ann Somers is tevens opvolgster in de Commissie Sociale Aangelegenheden, alsook deze van Justitie en de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen.In december 2009 werd Ann ook lid van de Werkgroep Mensenhandel binnen de Senaat waardoor meer controle en beleidsmatige initaitieven kunnen gesteund worden om deze uitbuiting tegen te gaan.

Interview met Ann

Thematisch overzicht Schriftelijke parlementaire vragen